DESIGN

DESIGN

ระบบเซ็นและอนุมัติเอกสารออนไลน์ สะดวก ปลอดภัย ลงตัวทุก Workflow

 • สร้าง-ส่ง-เซ็น-เก็บครบในระบบเดียว
 • ใช้งานผ่านระบบ Cloud
 • ใช้ง่ายทุกที่ ทุกเวลารองรับทุกอุปกรณ์
 • เอกสารใช้ได้ตามกฎหมาย

จัดการเอกสารได้รวดเร็ว เข้าสู่ยุค Paperless

DESIGN

 • 1. สร้างเอกสารออนไลน์ด้วยการอัปโหลด PDF Template

 • 2. กำหนดตำแหน่งผู้เซ็นตามลำดับและส่งเข้าอีเมลเพี่ื่อลงนามอิเล็กทรอนิกส์

 • 3. ผู้รับเซ็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านมือถือ/แท็บเล็ต พร้อมแจ้งสถานะ Real Time

 • 4. ไฟล์สามารถจัดเก็บอยู่บน Cloud หรือส่งไปยัง File Path ที่กำหนด

การวิ่งเอกสารแบบเก่า

 • 1. สร้างไฟล์เอกสารด้วยคอมพิวเตอร์

 • 2. ปริ๊นต์ลงกระดาษ จัดใส่ซอง

 • 3. ส่งให้คู่ค้าด้วยพนักงานวิ่งเอกสาร หรือจดหมาย EMS

 • 4. รอให้เอกสารไปถึง

 • 5. คู่ค้ารับเอกสาร ลงนาม

 • 6. คู่ค้าส่งเอกสารกลับ ด้วยพนักงานวิ่งเอกสาร หรือจดหมาย EMS

 • 7. นำเอกสารไปสแกน ทำสำเนา

 • 8. จัดเก็บเอกสารใส่แฟ้ม เรียงขึ้นตู้

ลดขั้นตอนได้ถึง50%

 • ธุรกรรมเสร็จในไม่กี่นาที
 • ลดขั้นตอนการทางาน
 • ไม่มีค่ากระดาษ ค่าหมึก ค่าซอง ค่าส่ง
 • ลดภาระการเก็บเอกสาร
 • ลดใช้ทรัพยากรและการปล่อย คาร์บอนไดออกไซด์

DE-SIGN How it works?

ทำไมต้องDE-SIGN

สะดวก

 • อัปโหลดเอกสารตามการใช้งานและกำาหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานได้
 • รองรับการวางลาดับผู้เซ็นก่อนส่งผ่านอีเมล
 • เซ็นง่าย ใช้ได้ทั้งบนคอม มือถือ และแท็บเล็ต
 • ตรวจสอบง่าย เช็กย้อนหลังได้ทุกขั้นตอนตาม Workflow

เรียลไทม์

 • แจ้งเตือนสถานะเอกสารทันทีผ่านอีเมล
 • แสดงสถานะเอกสาร สาหรับผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งาน

ยืดหยุ่น

 • สร้างลายเซ็นได้หลายวิธี (ลายเซ็นดิจิทัล, เขียนด้วยลายมือ, อัปโหลดภาพลายเซ็น)
 • ใช้งานร่วมกับ Signature Pad ได้
 • Support การเชื่อมต่อกับระบบลูกค้าผ่าน Plugins และ API

คุ้มค่า

 • ลดต้นทุน พร้อมกับเพิ่ม Productivity
 • คิดค่าใช้จ่ายตามจริง (Pay per use)

มั่นใจ

 • ระบบได้มาตรฐานสากล eIDAS และเอกสารสามารถนาไปใช้ได้ตามกฏหมาย
 • ทุก Transaction ถูกต้องตาม “พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์”
 • สอดคล้องกับข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยแนวทางการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ จัดทาโดยสพธอ. (ETDA)
 • ใช้ Cryptographic API: PKCS#11, OpenSSL, Java, Microsoft CAPI/CNG, KMIP, Rest API

ปลอดภัย

 • สร้างลายเซ็นจากเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะ (Public Key Infrastructure-PKI)
 • ได้รับใบรับรองจากผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือ (CA)
 • จัดเก็บกุญแจใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (CA) ในอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ได้มาตรฐานสากล FIPS 140-2

DE-SIGN พิเศษกว่าระบบอื่นยังไง?

 • การใช้งาน

 • DESIGN

 • ระบบเซ็นเอกสาร ทั่วไป

 • จัดการเอกสารและ Workflow

 • แอดมินสามารถกาหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้รายบุคคล

 • สามารถผูกลาดับการเซ็นและ Template ตาม Workflow ขององค์กร

 • รองรับลายเซ็นดิจิทัล

 • รองรับลายเซ็นแบบลายมือเขียน

 • สามารถตรวจสอบประวัติการสร้างและเซ็นของเอกสาร (Audit Trail)

 • แจ้งเตือนสถานะเอกสารทางอีเมล

 •  

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ทดลองใช้ DE-SIGN ฟรี! หรือถามข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ (First name*)

นามสกุล (Last name*)

บริษัท (Company*)

ตำแหน่ง (Title*)

เบอร์โทรศัพท์ (Tel No*)

อีเมล (E-mail*)

ประเภทการใช้งาน*

รายละเอียดเพิ่มเติม