การให้สินเชื่อออนไลน์ สำหรับธุรกิจเช่าซื้อ โดยสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย

Digitech one event

การให้สินเชื่อออนไลน์ สำหรับธุรกิจเช่าซื้อ จัดโดยสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย 24 มีนาคม 2564 ดิจิเทค วัน นำโดยคุณพิรดา อิงค์ธเนศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิเทค วัน จำกัด ร่วมบรรยาย ภายใต้หัวข้อ PR Proxy service สำหรับธุรกิจสินเชื่อ  ในงานอบรมการเตรียมบริษัทเพื่อพัฒนาไปสู่การให้สินเชื่อเช่าซื้อ Online จัดโดย สมาคมเช่าซื้อไทย ณ โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ เพลินจิต

 

ภายในงานมีหัวข้อการสัมมนาที่น่าสนใจ สำหรับช่วงเช้ามีหัวข้อสัมมนาดังนี้ Update หลักการให้สินเชื่อ Online, การเข้าสู่ระบบเครดิตบูโร Online/ความจำเป็นและการใช้ประโยชน์จากระบบเครดิตบูโร Online, ขั้นตอนและแนวปฎิบัติ การเข้าสู่ระบบเครดิตบูโร Online, การใช้ระบบเครดิตบูโรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจเช่าซื้อ หรือสินเชื่ออื่นๆในระบบ Online, คำแนะนำในการให้สินเชื่อเช่าซื้อ Online และตอบคำถามปัญหาของสถาบันการเงิน บรรยายโดย คุณสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ และ คุณธฤต ศรีอรุโณทัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

และในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจากคุณ บุญสันต์ ประสิทธิ์สัมฤทธิ์ ผู้จัดการใหญ่ และคุณ อรอุมา มั่นศิลป์  ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัล ไอดี จำกัด ร่วมเป็นผู้บรรยาย ภายใต้หัวข้อ การพิสูจน์และยืนยันตัวตนเพื่อรับความยินยอมจากลูกค้าแทนเครดิตบูโรที่ผ่านมา, การปรับตัวสำหรับแนวทางการใช้ e-KYC เพื่อรับความยินยอมจากลูกค้าแทนเครดิตบูโรในอนาคตบูโรในฐานะ AS ภายใต้ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (NDID), หน้าที่ของสมาชิกภายใต้ระเบียบและสัญญาเกี่ยวกับการรับความยินยอมแทนเครดิตบูโร, การเตรียมความพร้อมและขั้นตอนการปฏิบัติการเข้าสู่ระบบ NDID และเทคนิคการนำ NDID ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจสินเชื่อ Online

นอกจากนี้บริษัท ดิจิเทค วัน ได้นำตัวอย่าง RP Application สาธิตและให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ทดลองใช้จริง ซึ่่งเป็นส่วนหนึ่งของ การให้สินเชื่อออนไลน์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานเข้าใจถึงการทำงานของระบบ RP Proxy ทั้งหน้าบ้าน และระบบหลังบ้าน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก